Chetan Sapkota

Photos Of Chetan Sapkota
Random Selections

Manisha Koirala

Manju Kumar shrestha

Manoj Gajurel

Mausami Malla