Narayan Tripathi

अरु तस्वीरहरू

Geeta Shahi

Gopal Bhutani

Gopal Karmacharya

Hari Bansha Acharya